Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

mrs-cosmos
3750 5a06 500
Reposted fromSardion Sardion viainerte inerte
mrs-cosmos
Lubię Cię obok.
Reposted fromloveproof loveproof viasognito sognito
mrs-cosmos
9769 2c1a
Reposted fromwogniu wogniu viascorpix scorpix

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats viascorpix scorpix
mrs-cosmos
mrs-cosmos
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viainerte inerte
mrs-cosmos
mrs-cosmos
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive viainerte inerte
mrs-cosmos
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainerte inerte
mrs-cosmos
2013 619e
Reposted fromusual usual viainerte inerte
mrs-cosmos
1802 d1f3
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viainerte inerte
mrs-cosmos

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
mrs-cosmos
6501 d94f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viainerte inerte
mrs-cosmos
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromavooid avooid viainerte inerte
mrs-cosmos
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viawakemeupx wakemeupx
mrs-cosmos
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viairmelin irmelin
mrs-cosmos

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viairmelin irmelin
mrs-cosmos
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
mrs-cosmos
9436 c87f
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viawakemeupx wakemeupx
mrs-cosmos
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viainerte inerte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl