Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

mrs-cosmos
2014 7c21 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
mrs-cosmos

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaselsey selsey
mrs-cosmos
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaselsey selsey
mrs-cosmos
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
mrs-cosmos
Za gwiazdy, które słuchają. I marzenia, które się spełniają.
— Dwór Mgieł i Furii
Reposted fromzucha zucha viaAmericanlover Americanlover
mrs-cosmos

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
mrs-cosmos
mrs-cosmos
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
mrs-cosmos
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaSeventeenRed SeventeenRed
mrs-cosmos
mrs-cosmos
8453 1563
Reposted fromcountingme countingme viaSeventeenRed SeventeenRed

October 21 2017

mrs-cosmos
4778 3a2f 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaselsey selsey
mrs-cosmos
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromDeszczowaPanienka DeszczowaPanienka viaselsey selsey
mrs-cosmos
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viaselsey selsey
mrs-cosmos
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaselsey selsey
mrs-cosmos
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viaretaliate retaliate
mrs-cosmos
6644 81c4
mrs-cosmos
2166 3fe8
Reposted fromuhuh uhuh viagabunia gabunia
mrs-cosmos
5013 cb71
Reposted frommartynkowa martynkowa viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl