Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

mrs-cosmos
9833 b6b1
someone who understands
mrs-cosmos
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Reposted fromlubje lubje viaLusia Lusia
mrs-cosmos
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaLusia Lusia
mrs-cosmos
1833 c602 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
mrs-cosmos
7178 6041
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mrs-cosmos
1864 a61b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
mrs-cosmos
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
mrs-cosmos

Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze.


— Janusz Leon Wiśniewski - Zbliżenia
Reposted fromszalony-virus szalony-virus
mrs-cosmos
7389 6582 500
Reposted fromhrafn hrafn viainerte inerte
mrs-cosmos
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
mrs-cosmos
4297 f487
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viainerte inerte
mrs-cosmos
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainerte inerte
mrs-cosmos
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viainerte inerte
mrs-cosmos
2610 3d6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainerte inerte
mrs-cosmos
8131 d96c
mrs-cosmos
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viainerte inerte
mrs-cosmos
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
mrs-cosmos
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl