Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

mrs-cosmos
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
Czy zgadzasz się, że miłość trwa przez pierwsze pięć lat, a później staje się przyzwyczajeniem? Miłość z przyzwyczajenia, to nie jest miłość. To raczej bycie przy kimś, bo tak wygodnie. Wspólne spędzanie czasu, robienie zakupów, śmianie się, gotowanie i sprzątanie - bo tak było zawsze i fajnie, jeśli tak zostanie. W miłości chodzi o coś innego. Robimy to samo i w ten sam sposób, ale wiemy, że jeśli kiedyś tej osoby zabraknie, nie będziemy w stanie pójść dalej, nie odzwyczaimy się i nie przyzwyczaimy do kogoś na nowo - ten system w miłości tak nie działa.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
(Perfumy to też alkohol)
— Poświatowska
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viainerte inerte
mrs-cosmos
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viainerte inerte
mrs-cosmos
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viainerte inerte
7804 57e4 500
Reposted fromsunlight sunlight viainerte inerte

March 03 2019

mrs-cosmos
6526 0bb5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
mrs-cosmos
4826 3b30 500
Reposted fromhagis hagis viathebelljar thebelljar
mrs-cosmos
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaBetterDays BetterDays
mrs-cosmos
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense viaselsey selsey
mrs-cosmos
2884 bf06
Reposted fromsoulforme soulforme viaselsey selsey
mrs-cosmos
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
mrs-cosmos
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaselsey selsey
mrs-cosmos
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaselsey selsey
mrs-cosmos
4248 b090
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaselsey selsey
mrs-cosmos
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viaselsey selsey
mrs-cosmos
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl