Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

mrs-cosmos
1123 8295
Reposted frombloodymonk bloodymonk viascorpix scorpix

July 03 2019

6596 7747 500

swands:

Selene

Albert Aublet / Jules Louis Machard

mrs-cosmos
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

June 28 2019

2094 5275
mrs-cosmos
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
4129 da0c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viaxannabelle xannabelle

June 27 2019

mrs-cosmos
7657 212e 500

Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viairmelin irmelin
mrs-cosmos
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic
8542 899b
Reposted fromirmelin irmelin viaBetterDays BetterDays
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viaBetterDays BetterDays
mrs-cosmos
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viainerte inerte
mrs-cosmos
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viainerte inerte
mrs-cosmos
2861 a046 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainerte inerte
mrs-cosmos
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
mrs-cosmos
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx

June 17 2019

mrs-cosmos
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
mrs-cosmos
Kocha się tego komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator "Purezento"
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl