Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

mrs-cosmos
7508 8dde 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaunmadebeds unmadebeds
2459 2fe8
Reposted frombuddhablink buddhablink viaszydera szydera
mrs-cosmos
mrs-cosmos
Jeśli życie to odcinek, w którym moment narodzin to start, a moment śmierci to meta, to czy opłaca nam się biec? Czy nie lepiej wybrać się na spacer?
— Tomasz Skalski
Reposted fromavooid avooid viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
mrs-cosmos
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viainerte inerte
mrs-cosmos

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viainerte inerte
mrs-cosmos
9066 bdd6
Reposted frompunisher punisher viainerte inerte
mrs-cosmos
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
mrs-cosmos
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy viaszydera szydera
mrs-cosmos
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera

August 02 2018

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viaszydera szydera
mrs-cosmos
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaunmadebeds unmadebeds
mrs-cosmos
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaoutoflove outoflove
mrs-cosmos
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
mrs-cosmos
5489 9a7a
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
mrs-cosmos
mrs-cosmos
4700 30fb
Reposted fromincentive incentive viaoutoflove outoflove
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaoutoflove outoflove
mrs-cosmos
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl