Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

mrs-cosmos
2565 e000
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
mrs-cosmos
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viayoubastard youbastard
mrs-cosmos
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
mrs-cosmos
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
mrs-cosmos
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
mrs-cosmos
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
1467 ee5a 500
Reposted frommesoute mesoute viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos
0927 c311
mrs-cosmos
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viaxannabelle xannabelle
mrs-cosmos

March 26 2017

mrs-cosmos
Nie chcę być Twoim ładnym wspomnieniem. Chcę być Twoją ładną przyszłością.
mrs-cosmos
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaselsey selsey
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarock-sex-love rock-sex-love
1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viarock-sex-love rock-sex-love
mrs-cosmos
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
1269 285a
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl