Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

mrs-cosmos
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viainerte inerte
mrs-cosmos
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
mrs-cosmos
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viabrystol brystol
mrs-cosmos
7888 f0ba
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaLusia Lusia
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
mrs-cosmos
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
mrs-cosmos
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata viaSeventeenRed SeventeenRed
mrs-cosmos
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSeventeenRed SeventeenRed
mrs-cosmos
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viaSeventeenRed SeventeenRed
mrs-cosmos
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaSeventeenRed SeventeenRed
mrs-cosmos
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaLusia Lusia
mrs-cosmos
0183 1ab0 500
Reposted fromzie zie viaLusia Lusia
mrs-cosmos
5895 ee38
Reposted frommaking-love making-love viaLusia Lusia
mrs-cosmos
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaiamdreamer iamdreamer

August 15 2017

mrs-cosmos
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaszydera szydera
mrs-cosmos
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

mrs-cosmos
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
mrs-cosmos
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl