Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
mrs-cosmos
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viainerte inerte
mrs-cosmos
0481 e769
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaLusia Lusia
mrs-cosmos
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viaLusia Lusia
mrs-cosmos
3105 4032
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
2543 aff5
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
3387 c9b3 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viaLusia Lusia
6445 5ed8 500
Reposted fromdivi divi viaLusia Lusia
mrs-cosmos
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr, Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce
Reposted frommarysia marysia viagabunia gabunia
mrs-cosmos
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viapotrzask potrzask
3519 9da9 500
Reposted fromdivi divi viawishyouwerehere wishyouwerehere
mrs-cosmos
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
mrs-cosmos
końcówka lata ma taki specyficzny zapach, który unosi się w powietrzu (...)
— chilli zet
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaselsey selsey
mrs-cosmos
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viaselsey selsey
mrs-cosmos
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaselsey selsey
mrs-cosmos
5412 a154
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaselsey selsey
mrs-cosmos
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaszydera szydera
mrs-cosmos
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
mrs-cosmos
9713 8e53 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl