Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

mrs-cosmos
0043 a87e
Reposted fromFluffyou Fluffyou viasilkdreams silkdreams
mrs-cosmos
0728 ed17 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8480 389a
mrs-cosmos
9721 7701
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
mrs-cosmos
2098 5b35 500
Reposted froms3 s3 viairmelin irmelin
mrs-cosmos
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
mrs-cosmos
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaemotional-iceberg emotional-iceberg

January 12 2020

mrs-cosmos
2387 6b5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
mrs-cosmos
0630 10a2
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBetterDays BetterDays
mrs-cosmos
Reposted fromidylla idylla viaBetterDays BetterDays
mrs-cosmos
mrs-cosmos
9517 5655 500
Reposted fromonlyman onlyman viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viasilkdreams silkdreams
mrs-cosmos
2889 4e4a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
mrs-cosmos
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
mrs-cosmos
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
mrs-cosmos
Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać.
— Kurt Vonnegut "Syreny z Tytana
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl