Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

mrs-cosmos
mrs-cosmos
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
mrs-cosmos
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianergo nergo
mrs-cosmos
Zawsze trzeba iść swoją drogą. Tam, gdzie jeszcze nikt nie odważył się iść.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
mrs-cosmos
Wszyscy w taki czy inny sposób płacimy za miłość.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
mrs-cosmos

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
mrs-cosmos
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viasilkdreams silkdreams
mrs-cosmos
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasilkdreams silkdreams
mrs-cosmos
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
mrs-cosmos
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

December 19 2019

mrs-cosmos
9911 8a32 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viairmelin irmelin
mrs-cosmos
2116 5c81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
mrs-cosmos
0062 ce40
Reposted fromkarahippie karahippie viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Na tym polega zjawisko, które nazywamy życiem. Pragniemy zmian, ale jesteśmy uzależnieni od rutyny.
— „SKOŃCZ Z TYM SH*TEM” – GARY JOHN BISHOP
Reposted fromwosq wosq viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaLusia Lusia
mrs-cosmos
5715 03be 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
mrs-cosmos
Reposted frombluuu bluuu viainerte inerte
mrs-cosmos
Reposted fromshakeme shakeme viainerte inerte
mrs-cosmos
2990 a559 500
Reposted fromcontigo contigo viainerte inerte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl