Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
mrs-cosmos
mrs-cosmos
mrs-cosmos
mrs-cosmos
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasilkdreams silkdreams
mrs-cosmos
mrs-cosmos
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
mrs-cosmos
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
mrs-cosmos
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaszydera szydera
mrs-cosmos
5449 5af1
Reposted fromrubinek rubinek viaszydera szydera
mrs-cosmos
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
mrs-cosmos
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaszydera szydera
7452 a011 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
mrs-cosmos

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLusia Lusia
mrs-cosmos
3493 7168 500
Reposted frommiischa miischa viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
mrs-cosmos
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaunmadebeds unmadebeds
mrs-cosmos
1003 a5a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl