Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

mrs-cosmos
8975 d27f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamissyseepy missyseepy
mrs-cosmos
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viamissyseepy missyseepy
mrs-cosmos
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaBetterDays BetterDays
mrs-cosmos
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaBetterDays BetterDays
mrs-cosmos
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viamissyseepy missyseepy
mrs-cosmos
Reposted frombluuu bluuu viamissyseepy missyseepy
mrs-cosmos
7915 3a97 500
Reposted fromarchitect architect viamissyseepy missyseepy
mrs-cosmos
1004 ea69 500
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
mrs-cosmos
5287 c496 500
mrs-cosmos
Reposted fromlubje lubje viathebelljar thebelljar
mrs-cosmos
7661 d754 500
Reposted frommiischa miischa viaLusia Lusia
mrs-cosmos
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
mrs-cosmos
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaLusia Lusia
mrs-cosmos
Za bardzo skupiasz się na tym, co poszło nie tak. Staraj się pamiętać o tym, co się udało.
— Sherryl Woods
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
mrs-cosmos
6197 c689 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaLusia Lusia
mrs-cosmos
0769 50f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
mrs-cosmos
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...